Cookies 🍪

Denne side bruger cookies, der kræver samtykke. Lær mere

Nilgås

Alopochen aegyptiacus

 • Udbredelse

  Afrika – invasiv på andre kontinenter, bl.a. Europa.

 • Yngel

  En nilgås lægger 5-12 æg ad gangen, som vil klække efter en udrugningstid på 28-30 dage. Normalt får de kun et kuld unger om året.

 • Fødeemner

  Ligesom andre gæs lever nilgåsen primært af græs, afgrøder og andet blødt plantemateriale. Nilgåsen er dog ikke udelukkende planteædende, da de også æder mindre dyr som insekter, orme og frøer.

 • Status

  Ikke truet

Beskrivelse

Selvom nilgåsen er en svømmefugl, tilbringer den meget tid på landjorden. Man kan også opleve dem sidde i træer eller på bygninger.

Nilgæssene lever i par, og er meget territoriale. De er aggressive overfor ubudne gæster, uanset om det er andre nilgæs eller andre arter. Man har endda observeret nilgæs jagte droner, som er fløjet ind på deres område.

I Det Gamle Egypten anså man nilgæssene som hellige, og kan derfor ses afbilledet flere steder i deres kunst. I nyere tid har nilgåsen også været populær blandt mennesker, og er derfor blevet sat ud i parker og haver i lande udenfor deres naturlige udbredelsesområde. Dette har desværre ført til, at fuglen i dag betragtes som en invasiv art mange steder, også i Danmark.