Cookies 🍪

Denne side bruger cookies, der kræver samtykke. Lær mere

Altai los

Lynx lynx isabellinus

 • Udbredelse

  Centralasien

 • Yngel

  Altai lossen går drægtig i omkring 170 dage og får derefter et kuld på 1-5 unger ad gangen. Ungerne bliver uafhængige af deres mor, når de er 10 måneder gammel.

 • Fødeemner

  Lossen er udelukkende kødæder. Mindre klovdyr som rådyr udgør størstedelen af kosten, mens de i områder med sne kan have held med at nedlægge større dyr som elge. Derudover kan de også tage dyr som ræve og gnavere. De æder 1-2 kg. kød om dagen.

 • Status

  Europæisk los (Lynx lynx) har status som ikke truet, mens underarten Altai los (Lynx lynx isabellinus) anses som truet.

Beskrivelse

Altai lossen er en ud af flere underarter af den europæiske los (Lynx lynx). Mange altai losse bliver dræbt af landmænd, da de æder deres husdyr. Samtidigt trues deres eksistens af manglende levesteder og en tilbagegang i bestanden af byttedyr.