Cookies 🍪

Denne side bruger cookies, der kræver samtykke. Lær mere

Hvid stork

Ciconia ciconia ciconia

 • Udbredelse

  Den hvide stork har et stort udbredelsesområde der dække over dele af Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien.

 • Yngel

  Storkene danner par for livet, og får normalt æg en gang om året. De får 3-6 æg ad gangen.

 • Fødeemner

  Den hvide storks kost består af mange forskellige dyr. De æder insekter, skorpioner, edderkopper, padder, fisk, gnavere, krybdyr, krebsdyr, fugleunger, æg med mere. I våde perioder går de hovedsageligt efter vandlevende dyr, mens de især æder mus og insekter, når det er tørt.

 • Status

  Ikke truet – i Danmark sjælden.

Beskrivelse

I Danmark er storkebestanden over en længere årrække gået stærkt tilbage, og i dag har vi kun få eller ingen ynglende par herhjemme. Det skyldes især mangel på fødesøgningssteder. I andre dele af Europa er storken en ret almindelig fugl. Storkenes store reder bygges i højden i toppen af træer, på hustage eller andre bygningsværker. De genbruger den samme rede flere år i træk.