jaguar-aabning-2018
img_2989_dxo
img_0649

Rundvisninger alle weekender, ferier og hilligdage

js__5723-2_dxo
IMG_2042
js__7375_dxo
img_7103
img_2889_dxo
slide8
img_3709_dxo
slide 15
slide11
slide13
slide 14
IMG_7815

Fugle

 

img_9999

 

Hellig Ibis

Udbredelse: Afrika og Irak. Er indført i Frankrig i 1976, hvor den nu yngler
Antal unger: Der lægges 2 – 5 æg der udruges på cirka 28 dage. Ungerne kan klare sig selv, når de er mellem 35 og 48 dage gamle.

Fødeemner: Insekter, padder og smådyr.

Andet: Har et vingefang på 110 – 125 cm

Status liste: Ikke truet eller under observation


 

img_7794

Hvid Stork

Udbredelse: Europa, Afrika syd for Sahara og det vestlige asien.

Antal unger: Hvis to storke står overfor hinanden med hovederne tilbage og “knebrer” med næbbene, betyder det, at de har dannet par. Reden bygges i træer, på hustage og andre bygninger.Der læggges 3 – 4 æg, som udruges på cirka 33 dage.

Fødeemner: Fisk, krybdyr, padder og mindre pattedyr samt store insekter.

Andet: Den hvide stork var førhen en almindelig ynglefugl i Danmark, men er nu meget sjælden på grund af dens naturlige fødesteder er blevet indskrænket.

Status liste: Ikke truet eller under observation, men truet som yngelfugl i Danmark


 

 

phoca_thumb_l_090809 112

Indisk halsbåndsugle

ART: Otus bakkaamoena

UDBREDELSE: I skovområder i Indien og Himalaya

ANTAL UNGER: Yngler i hule træstammer

FØDEEMNER : Lever fortrinsvis af biller, kakerlakker, græshopper og møl/natsommerfugle, men tager også gnavere, små fugle og flagermus.

STATUS LISTE : B – truet i naturen.


 

img_2581

Kapibis

Udbredelse: Kapibis lever på højtliggende græsarealer i det sydlige Afrika.

Antal unger: Som de fleste andre Ibiser yngler Kapibis i kolonier, hvor der oftest er 2 til 12 reder. Der lægges 2-3 æg, som ruges ud på ca. 2 måneder. Ungerne er flyvefærdige når de er omkring 8 uger gamle.

Fødeemner: Kapibis lever af larver, biller, græshopper og andre insekter, men tager også orm, snegle og mindre små pattedyr.

Andet: Der findes i dag kun 7000 til 10.000 Kapibis tilbage i verden.

Status liste: B – Truet i naturen.


 

0p8a3251

Kohejre

Udbredelse: Kohejren har gennemgået en af de hurtigste og mest brede udvidelser af leveområder. Oprindelig hjemmehørende i det sydlvestlige Europa, Afrika og Asien. I det 20. århundrede blev de udbredt til Syd- og Nord Amerika. Også i Australien og New Zealand etablere arten sig.

Antal unger: Kohejren yngler i kolonier, som regel i nærheden vandområder og ofte med andre vadefugle. Forældrene hjælpes ad med rede bygningen. Reden er en lille rodet platform af pinde i et træ eller en busk. Det er mest almindeligt at der lægge 3 til 4 æg. Der ruges af begge køn i omkring 23 dage. Ungerne begynder at forlade reden og klatre rundt når de er to uger gamle og er flyvefærdige efter 30 dage..

Fødeemner: Kohejre lever af en bred vifte af byttedyr, insekter – især græshopper, fårekyllinger, fluer (voksne og maddiker), og møl, samt edderkopper, frøer og regnorme.

Andet: Stærkt truet – Under observation


 

img_7076

Sorthalset Svane

Udbredelse: Sorthalset svaner lever naturligt i moser og lavvandede søer, men ses også langs rolige kyster i Sydamerika bl.a. i Argentina og Brasilien.

Antal unger: Svanerne holder sammen i par hele livet. Hunnen udruger æggene, mens hannen holder vagt, han er meget aggressiv. Hunnen udruger 4 til 8 æg i løbet af ca.36 dage. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 100 dage. I naturen i Sydamerika starter sorthalset svane med at yngle i juli og august.

Fødeemner: Sorthalset svane lever af vandplanter, alger, fiskeyngel og smådyr. I kanten af næbbet er der lameller, som den bruger til at si smådyr fra vandet. Svanen kan ikke dykke ned efter vandplanterne, som ænder gør, så den vender rumpen lige i vejret og når dybt ned og få fat på vandplanterne med sin lange hals.

Andet: Status liste: B- Truet i naturen.


 

phoca_thumb_l_helle 2010 045

Krontrane

UDBREDELSE: Lever på savannen i Østafrika

ANTAL UNGER: Der lægges 2-4 æg som ruges ud på ca.1 måned Krontraner danner par for liver.

FØDEEMNER: Græs,frø,plantedele samt regnorme og larver.

ANDET: Krontraner er kønsmodne efter 3år. Er et flokdyr,men holder sig for sig selv i yngletiden.

STATUS LISTE: B . truet i naturen.


 

0p8a3231

Krøltoppet Perlehøne

Udbredelse: Lever i Afrika i Somalia, Kenya, Tanzania, også på Zanzibar.

Antal unger: Lægger 2-12, sædvanligvis 4-7 æg i et område med langt græs, godt skjult. Æggene ruges af hunnen på ca. 23 dage.

Fødeemner: Korn, frø og insekter.

Andet: De er socialefugle, der lever i grupper på 10 – 30 individer. De er monogame og familie grupper holder sammen indenfor de større grupper. .

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

img_5253

Kæmpe hønserikse

Udbredelse: Lever primært i lavtliggende fugtige skovområder og sumpe. Forekommer i Argentina, Brasilien, Bolivia, Paraguay og Uruguay.

Antal unger: 4-5 æg lægges i en rede, som er placeret en meter over vandoverfladen. Æggene klækkes efter ca. 24 dage og begge forældre passer ungerne i 8 – 9 uger.

Fødeemner: Primært insekter, krebsdyr og andre smådyr

Andet: Dagaktiv. Om natten samles de i flokke, hvor de møder hinanden med en velkomstkoncert inden de går til ro.

Status liste: Ikke akut truet eller under observation


 

img_0201

Nathejre

Udbredelse: Nathejrer lever i Amerika, Afrika, Asien og Europa i vådområder med krat og træbevoksning

Antal unger: Nathejren er kønsmoden omkring tre årsalderen, hvor den også har fået sin yngledragt. Den lægger normalt mellem 3 og 5 æg, som udruges efter cirka tre uger og er flyvefærdige efter cirka to måneder. Både han og hun deltager i yngelplejen.

Fødeemner: Nathejrer har et bredt fødevalg. Den tager bl.a. Fisk, padder, slanger, insekter, larver, bløddyr, små pattedyr og sågar skildpadder

Andet: Ruger i små eller store kolonier også med andre hejrearter

Status liste: Ikke akut truet i naturen


 

img_0042

Nordlig Skaldet Ibis / Walddrapp

Udbredelse: Den nordlige Eremitibis var engang udbredt i hele Mellemøsten, det nordlige Afrika, Syd- og Centraleuropa. Den forsvandt fra Europa for over 300 år siden, og betragtes som kritisk truet. Der menes at være omkring 500 vilde fugle tilbage i det sydlige Marokko, og færre end 10 i Syrien, hvor den blev genopdaget i 2002

Antal unger: Den yngler kolonialt på kysten eller klippehylder, hvor den typisk lægger 2-3 æg i en rede lavet af pinde.

Fødeemner: Firben, insekter og andre smådyr.

Status liste: A stærkt truet.


 

img_4815

Prærieugle

Udbredelse: Nord- og Sydamerika. Lever på prærier eller græsstepper. Man ser den ofte sidde på jorden eller på en hegnspæl, gerne i nærheden af dens hule. Hulen strækker sig gerne 1,2 til 1,4 meter ned i jorden og for enden bygger den sin rede foret med græs, hår, fjer og andre bløde materialer den kan finde på prærien.

Antal unger: Prærieuglen er kønsmoden efter 1 år. Den overtager ofte forladte præriehundehuller, som bruges som rede. Her lægges 4-6 æg.

Fødeemner: Prærieuglen spiser store insekter og små pattedyr og fugle. Den jager ved hjælp af både synet og hørelsen. Er til forskel fra de fleste andre ugler aktiv om dagen.

Andet: Den er omkring 23 cm lang, og er således en af verdens mindste ugler. Den har et vingefang på omkring 53 cm.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

phoca_thumb_l_glansstaer

Purpur Glansstær

Udbredelse: Vest- og Centralafrika

Antal unger: 3 – 4 æg ruges ud på 13 – 14 dage.

Fødeemner: Blandt andet insekter, museunger og frugt.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

img_7059

 

 

 

 

 

 

 

Indisk løbeand

Anas platyrhynchos domesticus

Udbredelse: Asien og Europa

Fødeemner: Plantemateriale, små insekter og snegle

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_7082

 

 

 

 

 

 

 

Svanegæs

Anser cygnoides

Udbredelse: Asien

Antal unger: 5-8 æg

Fødeemner: planemateriale, små insekter

Andet: Gåsen er 81 – 94 cm høj og vejer 2,8 – 3,5 kilo. En voksen han har et vingespæn på ca. 170 cm.

Status liste: Ikke truet i naturen

 


 

img_0825

 

 

 

 

 

 

 

Australsk latterfugl

Dacelo novaeguineae

Udbredelse: Latterfuglen lever i Australien. Den er i nyere tid blevet introduceret til Tasmanien og New Zealand
Latterfuglen foretrækker skov og typisk våd og ikke for varm skov.

Antal unger: 2-4

Fødeemner: Kødædere – mus, fugleunger, æg, insekter og padder.

Andet:Latterfugle er territoriale og lever sammen i små grupper på 3 eller flere fugle. Dens territorialsang lyder som en højlydt menneskelatter, hvilket har givet dem deres navn. De yngler i høje træer og oftest nær vandhuller og floder.
Latterfuglen kan blive op til 25 år

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_4812

 

 

 

 

 

 

 

Brasiliansk pygmæ ugle

Glaucidium brasilianum

Udbredelse: Yngler naturligt i Arizona, Mexico, central Amerika, Bolivia og Argentina

Antal unger: 2-5 øg der bliver udruget på ca. 28 dage.

Fødeemner: Små pattedyr fx mus, små øgler, insekter.

Andet: En af verdens mindste ugler med en højde på 15 cm.

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_5994

 

 

 

 

 

 

 

Silkehejre

Egretta garzetta

Udbredelse: Udbredt i Europa, i dele af Afrika og i store dele af det sydlige Asien og det østlige Australien. I Danmark er den en sjælden træk- og sommergæst

Antal unger: 3-5 æg

Fødeemner: fisk, krebsdyr, padder og vandinsekter.

Andet: Silkehejren er helt hvid med gule tæer. Den er mindre (55-65 cm) end både sølvhejre og fiskehejre.

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_6426

 

 

 

 

 

 

 

Hvid masket hejre

Egretta novaehollandiae

Udbredelse: New Zealand, Australien, Ny Guinea, det østlige Indonesien

Antal unger: 2-6 lyseblå til lysegrønne æg

Fødeemner:  Fisk, insekter, edderkopper, frøer, firben, krebsdyr og snegle.

Andet: Hejren er 60 – 70 cm. Og vejer ca. 550 gram.

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_7007

 

 

 

 

 

 

 

Sort ibis

 


 

img_7602

 

 

 

 

 

 

 

Bådnæbs hejre

Cochlearius cochlearia  

Udbredelse:  Syd- og Mellemamerika

Antal unger: 2 – 4 lyseblå æg

Fødeunger:  Rejer, insekter, frøer, fisk og eventuelt små pattedyr

Andet: Bådnæb er også blevet regnet for en familie for sig (og som således altså ikke medlem af hejrefamilien). Den er nu inddelt i en underfamilie sammen med nathejrer, og den er som nathejrer mest aktiv om natten og i skumringen. På mange punkter ligner den da heller ikke så meget resten af hejrefamilien, med sin korte hals og ualmindelige næb.

Højde: 45 – 51 cm.
Vægt: 50 – 750 gram

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_7754

 

 

 

 

 

 

 

Sortnakket stylteløber

 


 

img_5188

 

 

 

 

 

 

 

Klyde

 


 

img_7251

 

 

 

 

 

 

 

Påfuglfasan

 


 

img_8891

 

 

 

 

 

 

 

Brun ibis