img_0649

Rundvisninger alle weekender, ferier og hilligdage

carlos-skaerup-zoo
js__5723-2_dxo
img_2989_dxo
js__7375_dxo
img_7103
img_2889_dxo
img_3709_dxo
IMG_2042
slide 15
slide11
slide13
slide 14
IMG_7815

Andre rovdyr

0p8a3003

Asiatisk dværg odder

Udbredelse: Asiatisk dværgodder lever i regnskove i Sydøstasien – i
sumpede områder.

Antal unger: Der fødes 2-4 unger om foråret efter en drægtighedsperiode på 2 mdr. Hannerne deltager i pasningen af ungerne.

Fødeemner: Padder, fisk, muslinger, orme og snegle.

Andet: Dværgoddere lever i små familiegrupper på op til 12 dyr. I gruppen er der kun ét par, der yngler, mens resten af flokken hjælper til med at passe dem. Blandt de 13 arter af oddere, der findes på verdensplan, er dværgodderen med sine kun 3-6 kg den mindste og mest særprægede af arterne


 

img_0128

Asiatisk vildhund

Udbredelse: Den lever i det sydøstlige Asien, i tætte skovområder.

Antal unger: Efter en drægtighed på ca. 60 dage fødes der normalt 3-4 unger, men helt op til 8-9 unger forekommer.

Fødeemner: En kødæder / rovdyr.

Andet: Den Asiatiske Vildhund lever i familieflokke på 5 til 12 dyr. Jager i flok, ofte om dagen. Det skønnes, at der kun er cirka 2.500 vildtlevende asiatiske vildhunde tilbage.

Status liste: B – Truet i naturen.


img_1557

Dværg mangust

Udbredelse: I det sydøstlige Afrika, fra Etiopien til Angola og ned til Sydafrika.

Antal unger: Det er kun den dominerende hun i flokken der yngler. Hun få 2-3 kuld unger årligt. En parring kan tage op til 11 minutter, og i de 4-7 dage hunnen er ”klar” parre de sig op imod 100 gange

Fødeemner: Lever primært af insekter, men tager også smådyr som slanger, termitter, skorpioner og fugle samt æg og frugt.

Andet: Flokdyr, som lever i flokke på op til 40 individer i flokken, men det mest normale er 10-14 individer. Der er en alfa han og en alfa hun i flokken.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

 

img_4622

Fennek Ræv

Udbredelse: Lever primært i det centrale Sahara, men er udbredt i ørkenområder fra det nordlige Marokko og sydover til Chad og det nordlige Nigeria. I øst langs den nordlige del af det Røde Hav til Kuwait.

Antal unger: Efter en drægtighed på cirka 50 dage fødes 1 til 6 unger. Det normale er tre unger, som sammen med territoriet forsvares ihærdigt. Ungerne er selvstændige efter seks til ni måneder, hvor de også er kønsmodne.

Fødeemner: Er næsten altædende. Lever primært af små pattedyr, fugle, krybdyr, insekter, æg, rødder og frugt samt ådsler. Fennekræven kan klare sig uden rindende vand, idet den får væske nok gennem føden. Den gemmer føde til senere brug. Den kan med sine store ører lytte sig frem til byttedyr, og er i stand til at hoppe en meter op i luften fra stående. Imponerende for et så lille dyr med en vægt på sjældent over 1,5 kilo.

Andet: Fennekræven som lever i familieflokke på op til 12 dyr, er specialiseret til et liv i ørkenen. De meget store ører hjælper fennekræven af med varmen. Den er nataktiv. I Skærup Zoo har rævene fået plads bag en stor rude mod solen. Her kan publikum se dem boltre sig i varmen, for er der noget fennekræve ikke kan lide og tåle for den sags skyld, så er det fugt.

Status liste: Ikke truet, men jagt og indskrænkning af levesteder kan lægge pres på bestanden


img_1698

Ræve Mangust

Udbredelse: Lever primært på græssletter i det sydlige Afrika.

Antal unger: Rævemanguster føder normalt 2 til 3 unger. Det er kun den dominerende hun i flokken, der får unger, men de andre dyr i flokken hjælper med “børnepasning”.
Fødeemner: Lever primært af små pattedyr, fugle, krybdyr, insekter, æg, rødder og frugt

Andet: Rævemanguster lever sammen i familiegrupper. De bor under jorden ofte i gange lavet af surikater eller jordegern, som de udvider. Selvom rævemangusten er et rovdyr, er den selv på menuen hos andre rovdyr. Sjakaler, slanger og rovfugle er hovedfjenderne

Status liste: Ikke truet eller under observation.


img_8861

Surikat

Udbredelse: Lever på savanner og åbne sletter i Sydafrika og i det sydlige Angola.

Antal unger: Efter en drægtighed på 11 uger fødes 2 til 5 unger.

Fødeemner: Lever primært af insekter, f.eks billelarver, pupper og sommerfugle, termitter og ederkopper som graves frem. Skorpioner, padder, firben og slanger tages også af og til

Andet: Surikaten er et meget socialt dyr, som lever i flokke med op til 50 individer. Når de forlader deres huler i jorden for at æde, placeres vagtposter, som lurer efter farer. Vagttjansen går på omgang mellem de voksne dyr. Er holdt som husdyr, fordi de tager slanger.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


0p8a3129

Zebramangust

Udbredelse: Lever på sletterne i Afrika. Syd for Sahara

Antal unger: Der fødes 2 til 5 unger, efter en drægtighed på ca. 60 dage.

Fødeemner: Insekter – snegle, mus, æg, små fugleunger – samt frugt og bær.

Andet: Agutier danner par for livet, og er territoriale.

Status liste: Ikke akut truet i naturen.


 

img_0752

Slank mangust  

Art:  Galerella sanguinea

Udbredelse: Syd Afrika

Antal unger: normalt 2 stk.

Fødeemner: Små pattedyr, fugle, firben og insekter.

Andet: Arten variere i farve fra brun til sort. Skærup zoo er hannen rødbrun og hunnen sort.

Status liste: Ikke truet i naturen