img_0649
img_2989_dxo
soelvtunge-skaerup
hueabe-unge-haender-skaerup-zoo
js__5723-2_dxo
js__7375_dxo
IMG_7815
img_3709_dxo
IMG_2042
slide11

Gnavere

 

img_4067

Grøn aguti

Udbredelse: Lever i Sydamerika fra det sydlige Mexico til det nordlige Argentina. Agutier er meget tilpasningsdygtige, og lever derfor både i skov og mere åbne områder.

Antal unger: Agutier kan få unger hele året. Mellem en og fire unger fødes efter 3-4 måneders drægtighed. De forlader forældrene, når næste hold unger kommer.

Fødeemner: De lever hovedsageligt af frugt, og de kan høre frugt der falder ned fra træer på lang afstand.

Andet: Agutier danner par for livet, og er territoriale.


 

 

js__8414

Kapivar

Udbredelse: I Sydamerika, hvor den lever i skovområder nær sumpe og floder.

Antal unger: Drægtighedsperioden er 4 mdr. Der fødes 4-5 ret udviklede unger, som tidligt bliver dygtige svømmere. Kapivaren er kønsmoden efter 15 – 18mdr.

Fødeemner: Kapivaren lever af vandplanter og græsser. Navnet Kapivar betyder: “herre over græsset” I de tidlige morgentimer og om aftenen kan man se kapivarene græsse på stor græs arealer.

Andet: Kapivar er verdens største gnaver. Den er både land-og vandlevende og har derfor fødder med svømmehud. De kan blive under vand i op til 5 min. Hunnerne går sammen i grupper på op til 20 individer.


 

img_8544

Mara

Udbredelse: Argentina og Patagonien

Fødeemner: Græs og den øvrige sparsomme plantevækst, Der er i de klippe-og ørkenfulde områder den lever i.

Andet: Er i familie med marsvinet men ligner mere en hare. Den kaldes derfor også for Pampas Haren.
Mara er monogame. Men de lever i små flokke på 4-8 dyr, undertiden i flokke på 30-40 dyr.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

js__4237

 

Domesticeret Marsvin

Udbredelse: Vildt i Sydamerika – indført i Europa som tamdyr i 16. århundrede.

Antal unger: 2-4 unger. Moderen giver kun mælk til de små i ca. 14 dage. Derefter overlader hun dem til sig selv. Faderen betragter afkommet med ligegyldighed – endog fjendtligt af og til.

Fødeemner: Det er en gnaver. Hø, græs, rødder, korn og frø og frisk grønt.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

 

Væselmarsvin

Udbredelse: Væselmarsvinet lever i grupper og er udbredt på golde klipper og tør savanne i Argentina, Paraguay, Uruguay. Bolivia og Chile.

Antal unger: Efter en drægtigheds-periode på omkring 53 dage, fødes 1-4 unger (normalt 2) med en vægt på 50 – 80 g med en kropslængde på omkring 6 til 8 cm. Moderen dier de unge omkring 14 dage. Efter 3-4 dage, supplerer de modermælken af ​​korn og friske fødevarer.

Fødeemner: Marsvinet lever af urter, græs, blomster, bark, blade og frø.

Andet: Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

 

Klippemarsvin

Art: Kerodon rupestris

Udbredelse: Brasilien (Sydamerika)

Unger og reproduktion: Får kun 1-2 unger ad gangen efter en drægtighed på omkring 75 dage. En nyfødt unge vejer 90g.

Andet: Klippemarsvin kan veje helt op til 1kg

Klippemarsvinene holder til ved klipper, bakker og bjerge, og er dygtige klatrere.

Hannerne samler sten i bunker, som de forsvarer overfor andre hanner. En hun vil vælge den stenbunke, som hun synes bedst om. Derved bliver stenbunkens ejermand hendes nye mage.

En han vil typisk have en gruppe af flere hunner.

Status Liste: Ikke Truet


 

 

Gulfodet Marsvin

Art: Galea musteloides boliviensis

Udbredelse: Sydamerika

Unger og reproduktion: Dette marsvin får 1-5 unger ad gangen, efter en drægtighed på 52-54 dage.

En hun kan få op til 5 kuld på et år.

Andet: Kan findes i højder svingende fra 20m over havoverfladen i lavlandet til 5000m over havoverfladen i Andes-bjergene.

Hos de gulfodet marsvin hjælper alle hunner til med pasningen af alle flokkens unger, så længe ungerne er yngre end en uge. De fleste unger dier derfor også af og til hos andre hunner end deres egen mor. En hun vil dog tage sig af sit eget afkom i længere tid end en uge.

Status Liste: Ikke Truet


 

 

Vildmarsvin 

Art: Cavia aperea

Udbredelse: Sydamerika

Unger og reproduktion: Vildmarsvinet får 1-5 unger ad gangen, efter en drægtighed på omkring 62 dage.

En hun kan få op til 5 kuld på et år. 

Andet: Tammarsvin, som mange holder som kæledyr og som spises blandt nogle sydamerikanske befolkninger, er fremavlet fra vildmarsvin.

Vildmarsvinets pels er modsat tammarsvinets som regel ensfarvet. Typisk vil farven være en mørk gråbrun kulør.

Vildmarsvinets unger vil die de første tre uger efter fødsel, men er er også i stand til at løbe rund og optage først føde fra den dag de er født.

Status Liste: Ikke Truet


 

 js__2921

Sumpmarsvin

Art: Cavia magna

Udbredelse: Sydamerika

Unger og reproduktion: Sumpmarsvinet får normalt kun 1-2 unger ad gangen, efter en drægtighed på omkring 64 dage.

En hun kan få op til 3 kuld på et år. 

Andet: Modsat mange pattedyr af samme størrelse, får dette marsvin kun små kuld ad gangen, hvor ungerne har en stor chance for at overleve.

Marsvinet er delvis vandlevende, og har noget der minder om svømmehud mellem tæerne.

Status Liste: Ikke Truet


 

img_4781

 

 

 

 

 

 

 

Azaras Agouti 

Art: Dasyprocta azarae

Udbredelse: Sydamerika

Unger og reproduktion: Normalt 2 men op til 4 unger ad gangen efter en drægtighed på cirka 3 måneder. Ungerne fødes med pels og åbne øjne.

Andet: Denne art bliver også omtalt som junglens gartnere. De begraver nemlig nødder og frø i skovbunden, som de til tider glemmer hvor er. På den måde hjælper de nye planter med at gro.

Agoutier er svære at studere i naturen, da de hurtigt løber væk hvis de bliver bare en smule bange. Derfor ved man ikke meget om, hvordan den vilde bestand klarer sig.

Agoutier er de eneste dyr, som er i stand til at åbne en paranød uden brug af nøddeknækker.

Desuden er de gode svømmere.

Status Liste: Ukendt


 

 js__6160

Dværg Mara 

Art: Dolichotis salinicola

Udbredelse: Sydamerika

Unger og reproduktion: Får 2-5 unger per kuld, efter en drægtighed på cirka 2 måneder.

Andet: Denne gnaver lever oftest i små grupper bestående af 2-4 dyr. De kan ses side med rumperne mod hinanden, så de hver især ser i forskellige retninger. På den måde kan de holde øje med om rovdyr nærmer sig, da maraer lever i meget åbne landskaber.

Dværg maraerne kommunikerer indbyrdes ved brug af lugte. Man har bl.a. set hos maraer i fangenskab, at hele flokken tisser det samme sted. Derefter tager de et sandbad i dette område. På den måde kommer hele flokken til at lugte ens.

Status Liste: Ikke Truet


 

dsc_1869

(Egyptisk) Pigmus 

Art:  Acomys cahirinus

Udbredelse: Nordafrika

Unger og reproduktion: Pigmusen går drægtig i 5-6 uger, hvilket er lang tid sammenlignet med andre mus. Et kuld består af 1-5 unger, og en hun pigmus kan få op til 4 kuld på et år.

Andet: Pigmusen har sit navn efter en masse stive børstehår, som er ned langs den ryg.

Pigmusen er tilpasset et liv under tørre forhold. Derfor kan den sænke sin produktion af urin med 90%, for at holde på væsken, når det er nødvendigt.

Pigmusen har en varieret kost af både frø, insekter, snegle med mere. Man har endda fundet pigmus, som har spist kød fra mumier i Egypten.

Status Liste: Ikke Truet