img_0649
img_2989_dxo
soelvtunge-skaerup
hueabe-unge-haender-skaerup-zoo
js__5723-2_dxo
js__7375_dxo
IMG_7815
img_3709_dxo
IMG_2042
slide11

Fugle

 

img_9999

 

Hellig Ibis

Udbredelse: Afrika og Irak. Er indført i Frankrig i 1976, hvor den nu yngler
Antal unger: Der lægges 2 – 5 æg der udruges på cirka 28 dage. Ungerne kan klare sig selv, når de er mellem 35 og 48 dage gamle.

Fødeemner: Insekter, padder og smådyr.

Andet: Har et vingefang på 110 – 125 cm

Status liste: Ikke truet eller under observation


 

img_7794

Hvid Stork

Udbredelse: Europa, Afrika syd for Sahara og det vestlige asien.

Antal unger: Hvis to storke står overfor hinanden med hovederne tilbage og “knebrer” med næbbene, betyder det, at de har dannet par. Reden bygges i træer, på hustage og andre bygninger.Der læggges 3 – 4 æg, som udruges på cirka 33 dage.

Fødeemner: Fisk, krybdyr, padder og mindre pattedyr samt store insekter.

Andet: Den hvide stork var førhen en almindelig ynglefugl i Danmark, men er nu meget sjælden på grund af dens naturlige fødesteder er blevet indskrænket.

Status liste: Ikke truet eller under observation, men truet som yngelfugl i Danmark


 

 

phoca_thumb_l_090809 112

Indisk halsbåndsugle

ART: Otus bakkaamoena

UDBREDELSE: I skovområder i Indien og Himalaya

ANTAL UNGER: Yngler i hule træstammer

FØDEEMNER : Lever fortrinsvis af biller, kakerlakker, græshopper og møl/natsommerfugle, men tager også gnavere, små fugle og flagermus.

STATUS LISTE : B – truet i naturen.


 

img_2581

Kapibis

Udbredelse: Kapibis lever på højtliggende græsarealer i det sydlige Afrika.

Antal unger: Som de fleste andre Ibiser yngler Kapibis i kolonier, hvor der oftest er 2 til 12 reder. Der lægges 2-3 æg, som ruges ud på ca. 2 måneder. Ungerne er flyvefærdige når de er omkring 8 uger gamle.

Fødeemner: Kapibis lever af larver, biller, græshopper og andre insekter, men tager også orm, snegle og mindre små pattedyr.

Andet: Der findes i dag kun 7000 til 10.000 Kapibis tilbage i verden.

Status liste: B – Truet i naturen.


 

0p8a3251

Kohejre

Udbredelse: Kohejren har gennemgået en af de hurtigste og mest brede udvidelser af leveområder. Oprindelig hjemmehørende i det sydlvestlige Europa, Afrika og Asien. I det 20. århundrede blev de udbredt til Syd- og Nord Amerika. Også i Australien og New Zealand etablere arten sig.

Antal unger: Kohejren yngler i kolonier, som regel i nærheden vandområder og ofte med andre vadefugle. Forældrene hjælpes ad med rede bygningen. Reden er en lille rodet platform af pinde i et træ eller en busk. Det er mest almindeligt at der lægge 3 til 4 æg. Der ruges af begge køn i omkring 23 dage. Ungerne begynder at forlade reden og klatre rundt når de er to uger gamle og er flyvefærdige efter 30 dage..

Fødeemner: Kohejre lever af en bred vifte af byttedyr, insekter – især græshopper, fårekyllinger, fluer (voksne og maddiker), og møl, samt edderkopper, frøer og regnorme.

Andet: Stærkt truet – Under observation


 

img_7076

Sorthalset Svane

Udbredelse: Sorthalset svaner lever naturligt i moser og lavvandede søer, men ses også langs rolige kyster i Sydamerika bl.a. i Argentina og Brasilien.

Antal unger: Svanerne holder sammen i par hele livet. Hunnen udruger æggene, mens hannen holder vagt, han er meget aggressiv. Hunnen udruger 4 til 8 æg i løbet af ca.36 dage. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 100 dage. I naturen i Sydamerika starter sorthalset svane med at yngle i juli og august.

Fødeemner: Sorthalset svane lever af vandplanter, alger, fiskeyngel og smådyr. I kanten af næbbet er der lameller, som den bruger til at si smådyr fra vandet. Svanen kan ikke dykke ned efter vandplanterne, som ænder gør, så den vender rumpen lige i vejret og når dybt ned og få fat på vandplanterne med sin lange hals.

Andet: Status liste: B- Truet i naturen.


 

js__6525

Krontrane

UDBREDELSE: Lever på savannen i Østafrika

ANTAL UNGER: Der lægges 2-4 æg som ruges ud på ca.1 måned Krontraner danner par for liver.

FØDEEMNER: Græs,frø,plantedele samt regnorme og larver.

ANDET: Krontraner er kønsmodne efter 3år. Er et flokdyr,men holder sig for sig selv i yngletiden.

STATUS LISTE: B . truet i naturen.


 

0p8a3231

Krøltoppet Perlehøne

Udbredelse: Lever i Afrika i Somalia, Kenya, Tanzania, også på Zanzibar.

Antal unger: Lægger 2-12, sædvanligvis 4-7 æg i et område med langt græs, godt skjult. Æggene ruges af hunnen på ca. 23 dage.

Fødeemner: Korn, frø og insekter.

Andet: De er socialefugle, der lever i grupper på 10 – 30 individer. De er monogame og familie grupper holder sammen indenfor de større grupper. .

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

img_5253

Kæmpe hønserikse

Udbredelse: Lever primært i lavtliggende fugtige skovområder og sumpe. Forekommer i Argentina, Brasilien, Bolivia, Paraguay og Uruguay.

Antal unger: 4-5 æg lægges i en rede, som er placeret en meter over vandoverfladen. Æggene klækkes efter ca. 24 dage og begge forældre passer ungerne i 8 – 9 uger.

Fødeemner: Primært insekter, krebsdyr og andre smådyr

Andet: Dagaktiv. Om natten samles de i flokke, hvor de møder hinanden med en velkomstkoncert inden de går til ro.

Status liste: Ikke akut truet eller under observation


 

img_0201

Nathejre

Udbredelse: Nathejrer lever i Amerika, Afrika, Asien og Europa i vådområder med krat og træbevoksning

Antal unger: Nathejren er kønsmoden omkring tre årsalderen, hvor den også har fået sin yngledragt. Den lægger normalt mellem 3 og 5 æg, som udruges efter cirka tre uger og er flyvefærdige efter cirka to måneder. Både han og hun deltager i yngelplejen.

Fødeemner: Nathejrer har et bredt fødevalg. Den tager bl.a. Fisk, padder, slanger, insekter, larver, bløddyr, små pattedyr og sågar skildpadder

Andet: Ruger i små eller store kolonier også med andre hejrearter

Status liste: Ikke akut truet i naturen


 

img_0042

Nordlig Skaldet Ibis / Walddrapp

Udbredelse: Den nordlige Eremitibis var engang udbredt i hele Mellemøsten, det nordlige Afrika, Syd- og Centraleuropa. Den forsvandt fra Europa for over 300 år siden, og betragtes som kritisk truet. Der menes at være omkring 500 vilde fugle tilbage i det sydlige Marokko, og færre end 10 i Syrien, hvor den blev genopdaget i 2002

Antal unger: Den yngler kolonialt på kysten eller klippehylder, hvor den typisk lægger 2-3 æg i en rede lavet af pinde.

Fødeemner: Firben, insekter og andre smådyr.

Status liste: A stærkt truet.


 

img_4815

Prærieugle

Udbredelse: Nord- og Sydamerika. Lever på prærier eller græsstepper. Man ser den ofte sidde på jorden eller på en hegnspæl, gerne i nærheden af dens hule. Hulen strækker sig gerne 1,2 til 1,4 meter ned i jorden og for enden bygger den sin rede foret med græs, hår, fjer og andre bløde materialer den kan finde på prærien.

Antal unger: Prærieuglen er kønsmoden efter 1 år. Den overtager ofte forladte præriehundehuller, som bruges som rede. Her lægges 4-6 æg.

Fødeemner: Prærieuglen spiser store insekter og små pattedyr og fugle. Den jager ved hjælp af både synet og hørelsen. Er til forskel fra de fleste andre ugler aktiv om dagen.

Andet: Den er omkring 23 cm lang, og er således en af verdens mindste ugler. Den har et vingefang på omkring 53 cm.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

phoca_thumb_l_glansstaer

Purpur Glansstær

Udbredelse: Vest- og Centralafrika

Antal unger: 3 – 4 æg ruges ud på 13 – 14 dage.

Fødeemner: Blandt andet insekter, museunger og frugt.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

img_7059

 

 

 

 

 

 

 

Indisk løbeand

Anas platyrhynchos domesticus

Udbredelse: Asien og Europa

Fødeemner: Plantemateriale, små insekter og snegle

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_7082

 

 

 

 

 

 

 

Svanegæs

Anser cygnoides

Udbredelse: Asien

Antal unger: 5-8 æg

Fødeemner: planemateriale, små insekter

Andet: Gåsen er 81 – 94 cm høj og vejer 2,8 – 3,5 kilo. En voksen han har et vingespæn på ca. 170 cm.

Status liste: Ikke truet i naturen

 


 

img_0825

 

 

 

 

 

 

 

Australsk latterfugl

Dacelo novaeguineae

Udbredelse: Latterfuglen lever i Australien. Den er i nyere tid blevet introduceret til Tasmanien og New Zealand
Latterfuglen foretrækker skov og typisk våd og ikke for varm skov.

Antal unger: 2-4

Fødeemner: Kødædere – mus, fugleunger, æg, insekter og padder.

Andet:Latterfugle er territoriale og lever sammen i små grupper på 3 eller flere fugle. Dens territorialsang lyder som en højlydt menneskelatter, hvilket har givet dem deres navn. De yngler i høje træer og oftest nær vandhuller og floder.
Latterfuglen kan blive op til 25 år

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_4812

 

 

 

 

 

 

 

Brasiliansk pygmæ ugle

Glaucidium brasilianum

Udbredelse: Yngler naturligt i Arizona, Mexico, central Amerika, Bolivia og Argentina

Antal unger: 2-5 øg der bliver udruget på ca. 28 dage.

Fødeemner: Små pattedyr fx mus, små øgler, insekter.

Andet: En af verdens mindste ugler med en højde på 15 cm.

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_5994

 

 

 

 

 

 

 

Silkehejre

Egretta garzetta

Udbredelse: Udbredt i Europa, i dele af Afrika og i store dele af det sydlige Asien og det østlige Australien. I Danmark er den en sjælden træk- og sommergæst

Antal unger: 3-5 æg

Fødeemner: fisk, krebsdyr, padder og vandinsekter.

Andet: Silkehejren er helt hvid med gule tæer. Den er mindre (55-65 cm) end både sølvhejre og fiskehejre.

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_6426

 

 

 

 

 

 

 

Hvid masket hejre

Egretta novaehollandiae

Udbredelse: New Zealand, Australien, Ny Guinea, det østlige Indonesien

Antal unger: 2-6 lyseblå til lysegrønne æg

Fødeemner:  Fisk, insekter, edderkopper, frøer, firben, krebsdyr og snegle.

Andet: Hejren er 60 – 70 cm. Og vejer ca. 550 gram.

Status: Ikke truet eller under observation

 


img_8891

 

 

 

 

Sort ibis

Art: Plegadis falcinellus

Udbredelse: Kan findes på alle kontinenter udover Antarktis, det er derved den mest udbredte af alle ibis-arter.

Unger og reproduktion: Får 3-5 æg ad gangen, som udruges over en periode på 20-23 dage. Både hannen og hunnen hjælper til med udrugningen. 

Andet: Dens latinske navn betyder le eller sejl, som henviser til formen på dens næb.
Denne ibis yngler i store kolonier på op til flere tusinde fugle, som ofte holder til sammen med andre arter.

Status Liste: Ikke Truet


 

img_7602

 

 

 

 

 

 

 

Bådnæbs hejre

Cochlearius cochlearia  

Udbredelse:  Syd- og Mellemamerika

Antal unger: 2 – 4 lyseblå æg

Fødeunger:  Rejer, insekter, frøer, fisk og eventuelt små pattedyr

Andet: Bådnæb er også blevet regnet for en familie for sig (og som således altså ikke medlem af hejrefamilien). Den er nu inddelt i en underfamilie sammen med nathejrer, og den er som nathejrer mest aktiv om natten og i skumringen. På mange punkter ligner den da heller ikke så meget resten af hejrefamilien, med sin korte hals og ualmindelige næb.

Højde: 45 – 51 cm.
Vægt: 50 – 750 gram

Status: Ikke truet eller under observation

 


 

img_7754

 

 

 

 

 

 

 

Sortnakket stylteløber

Art: Himantopus mexicanus

Udbredelse: Dele af Nordamerika, Centralamerika og dele af Sydamerika

Unger og reproduktion: Kan få 3-6 æg ad gangen. Begge forældrene tager sig af udrugningen over en periode på 22-26 dage.

Andet: En nyudklækket unge kan ses svømme indenfor de første 2 timer.
For at lokke rovdyr væk fra deres unger, kan de voksne finde på at lade som de er syge eller svage.

Status Liste: Ikke Truet


 

img_5188

 

 

 

 

 

 

 

Klyde

Art: Recurvirostra avosetta

Udbredelse: Europa, Asien og Afrika

Unger og reproduktion: Klyden får omkring 4 æg ad gangen. I Danmark bliver æggende lagt i slutningen af april og klækker i midten af maj.

Andet: Klyden finder sin føde på lavt vand. Her kører den sit opadkrummende næb fra side til side med fejende bevægelser. På den måde filtreres vandet og det øverste bundlag for føde såsom insektlarver, små krebsdyr og bløddyr.

Status Liste: Ikke Truet


 

img_7251

 

 

 

 

 

 

 

Påfuglfasan 

Art: Polyplectron bicalcaratum

Udbredelse: Sydøstlige Asien

Unger og reproduktion: De lægger to æg per kuld, men kan få flere kuld i løbet af en sæson. Æggende bliver udruget over 21 dage.

Andet: Der findes 8 arter af påfuglefasaner rundt omkring i Asien.
Arten har fået sit navn, på grund af de øjelignende prikker på dens fjerdragt, som minder om dem man ser på han-påfuglens halefjer.

Status Liste: Ikke Truet


 

img_6035

 

 

 

 

 

 

 

Puna-ibis

Art:  Plegadis ridgwayi

Udbredelse: Vestlige Sydamerika

Unger og reproduktion: Normalt får de 2 æg adgangen, som udruges over en periode på 21-28 dage.

Andet: Da denne art af ibis typisk lever over trægrænsen, så bygger de modsat andre arter af ibisser, ikke deres rede i træer. De bygger den i stedet i høje siv, ved brug af tørt plantemateriale.

Det lange kurvede næb bruges til at fange byttedyr i mudder og vand som f.eks. padder og insekter.

Status Liste: Ikke truet


img_6979

 

 

 

 

 

 

 

Beostær

Art: Gracula religiosa

Udbredelse: Asien

Unger og reproduktion: Normalt 2 æg ad gangen. Æggene er blålige med brune pletter. Ungerne er flyvefærdige en måneds tid efter, at de er kommet ud af ægget, og kort tid efter vil forældreparret få et nyt kuld.

Andet: Denne stær er blevet et populært kæledyr, især fordi den er virkelig dygtig til at imitere tale og mange andre lyde.
Beostæren lever stort set hele sit liv i træerne, og ses næsten aldrig på jorden.
Modsat andre stære, så bevæger beostæren sig ikke rundt ved at gå, men ved at hoppe sidelæns rundt på grenene.

Status Liste: Ikke Truet