img_2989_dxo
hueabe-unge-haender-skaerup-zoo
js__5723-2_dxo
IMG_2042
soelvtunge-skaerup
js__7375_dxo
IMG_7815
img_3709_dxo
slide11

Rovdyr

 

Skærup zoo er det eneste sted i Danmark, hvor du kan se Rødlos og den smukke Ozelot.
Vi har en vifte af helt forskellige rovdyr, og den store sorte Jaguar, for altid folk til at sige “WOW”


 

img_5051

Altai Los

Udbredelse: Altai bjergene. Sydlige Sibirien og Mongoliet. Dens pels er utrolig tæt og beskytter mod ekstrem kulde. Dens poter er dækket med pels så den ikke så nemt synker ned i sneen.

Antal unger: Lossen er kønsmoden når de for hunnens vedkommen er 1 1/2år og for hannen 2 1/2 år. Hunnen går drægtig i 70 til 80 dage. Der fødes 2-3 killinger. De er som deres forældre plettede. Efter ti uger vænnes killingerne fra og begynder gennem leg at lære at jage deres eget bytte.

Fødeemner: En voksen Los har dagligt behov for 4kg kød. Den foretrækker at jage dyr på størrelse med en hjort, men også små pattedyr som gnavere. Den jager også andre rovdyr som f.eks. ræven.

Andet: Altai Los er en sjælden underart af Europæisk los. I zoologiske haver er der kun registreret Altai Los i Skærup Zoo, Berlin zoo, og 5 Zoo´s i Rusland.


 

 

IMG_6086

Rødlos

Art: Lynx rufus

Udbredelse: Nordamerika, men arten har ca. 13 underarter som strækker sig fra det sydlige Canada til det nordlige Mexico og omfatter dermed størstedelen af USA’s fastland.

Antal unger: Parringen finder oftest sted i februar eller marts, efter en drægtighedsperiode på 60-70 dage fødes 1-4 killinger i et skjul fx en hule.

Fødeemner:  Dens foretrukne bytte er pattedyr, som gnavere fx egern, kanin osv. Men også fugle, fisk og insekter.

Andet: Rødlossen er i naturen ikke truet, men er et sjældent syn i zoo og Skærup zoo er de eneste der kan vise arten frem i Danmark.


 

IMG_1099

 

 

Fiskekat

Udbredelse: Lever i vandområder, herunder sumpområder, idet sydlige og sydøstlige asien.

Antal unger: Efter 63 dages drægtighed fødes 1 – 4 killinger. Killingerne dier til de er halvt år gamle og når de er 10 måneder, er de uafhængige af fprældrene.,

Fødeemner: Fiskekatten lever i tæt bevoksning i Mangroveskovene i nærheden af vand. Den r en god svømmer, som er observeret dykke efter fisk. Tager desuden frøer,slanger,fugle,kalve,geder og hunde.

Andet: Nataktiv. Den er jaget af mennesker for dens kød og pels.

Status liste: A – Stærkt truet i naturen


slide2

 

Jaguar

Udbredelse: Lever i Sydamerika og Centralamerika. Jaguaren er udbredt fra Arizona og ned til det nordlige Argentina, hvor den primært lever i skovområder, men også i mere åbent land dog ikke i bjerge. Jaguarer er både dygtige klatrer og svømmere og lever derfor gerne ved floder og sumpe.

Antal unger: Efter en drægtighed på 93 – 105 dage fødes normalt to til tre unger. Ungerne er kønsmodne når de er cirka tre år

Fødeemner: Jaguaren er ikke kræsen, den spiser stort set alt den kan fange. Hjorte, vildsvin og tapirer er de store byttedyr, men både fisk, skilpadder og kamimaner (sydamerikansk krokodille) ædes. Jaguaren dræber ikke som andre store kattedyr sit bytte ved et bid i struben. Den har det største kæbetryk af alle katterovdyr og dræber i stedet byttet ved at knuse kraniet.

Andet: Jaguarer varierer meget i størrelse. De kan veje fra 45 kilo og helt op til over 150 kilo. Det gør jaguaren til det tredjestørste katterovdyr i verden – kun løve og sibirisk tiger er større. I Skærup Zoo har vi to jaguarer – en plettet hun og en sort han. Kun godt fem procent af jaguarerne bliver sorte. Det formodes, at der er 50.000 vildtlevende jaguarer tilbage.

Mytologisk væsen
Jaguaren har en central plads i syd- og centralamerikansk religion, hvor den forbindes med både ild og vand, og derfor regnes den både som ødelæggende og frugtbarhedsgivende. Mest kendt er nok myten om jaguarmennesket, som stammer fra indianerstammen Olmekerne. Hos Olmekerne var jaguaren og den mytiske menneske-jaguar, forbundet med forestillinger om vand og regn. Senere kulturfolks regnguder er tydeligt inspireret af de olmekiske jaguar-forestillinger.

Status liste: B – Jaguaren er truet i naturen, idet deres levesteder er indskrænket til en tredjedel af det, som de var før i tíden.

 

 


 

slide5

 

Ozelot

Udbredelse: Syd- og Mellemamerika og Mexico

Antal unger: I naturen yngler de en gang hvert andet år. Drægtigheden varer 79-82 dage. I naturen er det meget normalt at der kun fødes en killing. Men kuldstørrelse på op til 4 killinger er set.

Fødeemner: Den jager ganvere, kaniner,frøer, krabber, fugle og fisk. Ozelotten er en god svømmer og har et rigtig godt syn også natsyn.

Andet: Sammenlignet med andre killinger af små katte, vokser ozelot killinger ganske langsomt. De vejer 250g, de åbner øjnene når de er 15 – 18 dage og forlader hulen når de er 3 måneder, men bliver sammen med moderen i op til 2 år. De er meget territoriale og markere deres territorie med urin.

 


 

0p8a3003

Asiatisk dværg odder

Udbredelse: Asiatisk dværgodder lever i regnskove i Sydøstasien – i
sumpede områder.

Antal unger: Der fødes 2-4 unger om foråret efter en drægtighedsperiode på 2 mdr. Hannerne deltager i pasningen af ungerne.

Fødeemner: Padder, fisk, muslinger, orme og snegle.

Andet: Dværgoddere lever i små familiegrupper på op til 12 dyr. I gruppen er der kun ét par, der yngler, mens resten af flokken hjælper til med at passe dem. Blandt de 13 arter af oddere, der findes på verdensplan, er dværgodderen med sine kun 3-6 kg den mindste og mest særprægede af arterne


img_1557

Dværg mangust

Udbredelse: I det sydøstlige Afrika, fra Etiopien til Angola og ned til Sydafrika.

Antal unger: Det er kun den dominerende hun i flokken der yngler. Hun få 2-3 kuld unger årligt. En parring kan tage op til 11 minutter, og i de 4-7 dage hunnen er ”klar” parre de sig op imod 100 gange

Fødeemner: Lever primært af insekter, men tager også smådyr som slanger, termitter, skorpioner og fugle samt æg og frugt.

Andet: Flokdyr, som lever i flokke på op til 40 individer i flokken, men det mest normale er 10-14 individer. Der er en alfa han og en alfa hun i flokken.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


 

 

img_4622

Fennek Ræv

Udbredelse: Lever primært i det centrale Sahara, men er udbredt i ørkenområder fra det nordlige Marokko og sydover til Chad og det nordlige Nigeria. I øst langs den nordlige del af det Røde Hav til Kuwait.

Antal unger: Efter en drægtighed på cirka 50 dage fødes 1 til 6 unger. Det normale er tre unger, som sammen med territoriet forsvares ihærdigt. Ungerne er selvstændige efter seks til ni måneder, hvor de også er kønsmodne.

Fødeemner: Er næsten altædende. Lever primært af små pattedyr, fugle, krybdyr, insekter, æg, rødder og frugt samt ådsler. Fennekræven kan klare sig uden rindende vand, idet den får væske nok gennem føden. Den gemmer føde til senere brug. Den kan med sine store ører lytte sig frem til byttedyr, og er i stand til at hoppe en meter op i luften fra stående. Imponerende for et så lille dyr med en vægt på sjældent over 1,5 kilo.

Andet: Fennekræven som lever i familieflokke på op til 12 dyr, er specialiseret til et liv i ørkenen. De meget store ører hjælper fennekræven af med varmen. Den er nataktiv. I Skærup Zoo har rævene fået plads bag en stor rude mod solen. Her kan publikum se dem boltre sig i varmen, for er der noget fennekræve ikke kan lide og tåle for den sags skyld, så er det fugt.

Status liste: Ikke truet, men jagt og indskrænkning af levesteder kan lægge pres på bestanden


img_1698

Ræve Mangust

Udbredelse: Lever primært på græssletter i det sydlige Afrika.

Antal unger: Rævemanguster føder normalt 2 til 3 unger. Det er kun den dominerende hun i flokken, der får unger, men de andre dyr i flokken hjælper med “børnepasning”.
Fødeemner: Lever primært af små pattedyr, fugle, krybdyr, insekter, æg, rødder og frugt

Andet: Rævemanguster lever sammen i familiegrupper. De bor under jorden ofte i gange lavet af surikater eller jordegern, som de udvider. Selvom rævemangusten er et rovdyr, er den selv på menuen hos andre rovdyr. Sjakaler, slanger og rovfugle er hovedfjenderne

Status liste: Ikke truet eller under observation.


img_8861

Surikat

Udbredelse: Lever på savanner og åbne sletter i Sydafrika og i det sydlige Angola.

Antal unger: Efter en drægtighed på 11 uger fødes 2 til 5 unger.

Fødeemner: Lever primært af insekter, f.eks billelarver, pupper og sommerfugle, termitter og ederkopper som graves frem. Skorpioner, padder, firben og slanger tages også af og til

Andet: Surikaten er et meget socialt dyr, som lever i flokke med op til 50 individer. Når de forlader deres huler i jorden for at æde, placeres vagtposter, som lurer efter farer. Vagttjansen går på omgang mellem de voksne dyr. Er holdt som husdyr, fordi de tager slanger.

Status liste: Ikke truet eller under observation.


0p8a3129

Zebramangust

Udbredelse: Lever på sletterne i Afrika. Syd for Sahara

Antal unger: Der fødes 2 til 5 unger, efter en drægtighed på ca. 60 dage.

Fødeemner: Insekter – snegle, mus, æg, små fugleunger – samt frugt og bær.

Andet: Agutier danner par for livet, og er territoriale.

Status liste: Ikke akut truet i naturen.


 

img_0752

Slank mangust  

Art:  Galerella sanguinea

Udbredelse: Syd Afrika

Antal unger: normalt 2 stk.

Fødeemner: Små pattedyr, fugle, firben og insekter.

Andet: Arten variere i farve fra brun til sort. Skærup zoo er hannen rødbrun og hunnen sort.

Status liste: Ikke truet i naturen