img_0649
img_2989_dxo
soelvtunge-skaerup
hueabe-unge-haender-skaerup-zoo
js__5723-2_dxo
js__7375_dxo
IMG_7815
img_3709_dxo
IMG_2042
slide11

Aber/Halvaber

I Skærup finder du den største samling af abearter i Danmark.
Du kommer til at se verdens mindste art, nogle af de flotteste og nogle af de mest truede arter i verden.


 


IMG_4267 (2)

Brun Capuchin

Udbredelse: Lever i det vestlige Sydamerika i regnskove op til 2700 meter.

Antal unger: Der fødes i reglen en unge med knap 2 års mellemrum.

Fødeemner: Frugt, frø og kerner, marv, nektar samt en smule animalsk foder – dvs. insekter, æg, fugle osv.

Andet: Foretrækker at sove i palmetræer. Kan springe 3 til 4 m. Lever i grupper på 8-14 individer.

Status liste: B-Truet i naturen.


js__4770

 

Dværsilkeabe

Udbredelse: Lever i tæt regnskov med træer der indeholder den saft dværgsilkeaber fortrinsvis lever af. Det er især ved floder i det vestlige Brasilien, det sydøstlige Colombia, det østlige Ecuador og det østlige Peru.

Antal unger: Efter en drægtighed på cirka 140 dage fødes 1 – 3 unger som er tre cm lange og vejer 15 gram ved fødslen. Bliver kønsmoden i toårsalderen. Den dagaktive abe lever i små familiegrupper, som dominineres af et par, der også får ungerne. Efter fødslen overdrages ungerne til faderen, der passer dem undtagen når de skal die hos moderen.

Fødeemner: Dværgsilkeabers føde består af saft fra træer, frugt og insekter

Andet: Med en kropslængde på bare 12 – 15 cm og en vægt på omkring 125 gram er dværgsilkeaben verdens mindste abe. Den kan blive omkring 12 år.

Status liste: Sårbar


 

 

IMG_2704

 

Guereza

Udbredelse: Omkring ækvator i Afrika i udkanten af skovområder og på græssletter.

Antal unger: Er kønsmoden i fire til seks års alderen. Der fødes en enkelt unge efter fem måneders drægtighed. Ungen er ved fødslen helt hvid.

Fødeemner: Løv og frugt.

Andet: Kan blive omkring 21 – 23 år gammel. En voksen han vejer omkring 13,5 kilo – han lever som regel med en gruppe på seks til otte hunner. Hedder på Swahili: Mbega Mweupe

Status liste: B – Truet i n
aturen.


IMG_1369

 

Hueabe

Udbredelse: Sri Lanka.

Antal unger: Der kan fødes 1 unge hver 18 måned.

Fødeemner: 98% af føden består af frugt og grønt, 2% er animalsk føde (mus, fugle mm)

Andet: Hannen er større end hunnen. En han vejer ca. mellem 4 og 8 kg og hunne mellem 2 og 4 kg. Bevæger sig rundt både på jorden og i træerne. Gemmer mad i kindposer.
Har fået sit navn på grund af det lange strithår som er samlet på toppen af abens hovede.

Status liste: B – Truet i naturen.


IMG_4830

 

Hvidhåndet Gibbon

Udbredelse: Lever i tropisk regnskov I det Sydlige Asien.

Antal unger: Hvidhåndet gibbon er monogam, og der fødes højest en unge hvert andet år, efter en drægtighed på 7 måneder.

Fødeemner: En frugtæder, men også friske blade og skud spises i naturen.

Andet: Lever i små grupper. Stor farvevariation kan forekomme, men den er ikke kønsbestemt.
Kan svømme, men bruger kun armene til det.

Status liste: A – Stærkt truet i naturen.


IMG_2889

 

Hvidtoppet Tamarin

Udbredelse: Nordvestlig Colombia

Antal unger: Lever flokvis, men kun en hun i flokken får unger pr. sæson. hun får som regel 2 unger. Ungerne bliver selvstændige når de er ca. 2,5 måneder gamle. Flokken og hannen hjælper med at opfostre ungerne.

Fødeemner: Som de fleste tamariner lever hvidtoppet tamarin af frugt, blomster, insekter, frøer og nektar – og saft fra gummitræer.

Andet: Lever i små grupper på 3 – 9 individer. Antal vildtlevende i naturen er ukendt, men 3/4 af deres oprindelige levesteder er væk, som følge af træfældning.

Status liste: B – truet i naturen.


IMG_3853

 

 

 

Hvidøret Silkeabe

Art: Callithrix Jacchus

Udbredelse: Østlige Brasilien

Antal Unger: Er kønsmodne når de er 20-24måneder. De er drægtige i næsten 5mdr. Der kan fødes mellem 1-4unger, men næsten halvdelen af fødslerne er tvillinge fødsler.

Fødeemner: Frugt,animalsk føde, fugle æg samt saft og harpiks fra træerne. De bruger deres hjørne tænder til at gnave barken af træerne, så de kommer ind til saften og harpiksen.

Andet: De er dagaktive. De overnætter i huller i træerne. De lever i familiegrupper, der består af et dominerende par og flere generationers af disses unger. Den sociale rangorden opret holdes gennem aggressive konfrontationer. Det er kun det dominerende par der får lov at yngle. De andre i flokken får lov at hjælpe med at passe disses unger.

Status liste: B – truet i naturen.


IMG_4842

 

 

 

Løvehale Makak

Udbredelse: Indien i tropiske skovområder.

Antal unger: Lever i små grupper på 10-20 individer. Efter en drægtighedsperiode på ca. 6 måneder fødes normalt en unge.

Fødeemner: Altædende, frugt, planter, insekter, mindre pattedyr, korn og løv.

Andet: Dens naturlige levesteder er stærkt truet af bla. træfældning. Andre Makaker har fundet andre måder at overleve på ved bla. at søge ind i byerne og leve side om side med mennesker. Men Løvehale makaken er meget sky og trækker sig længre og længre ind i skovene. Men deres territorie bliver mindre og mindre. Og der med også føde mængden.

Status liste: A – Løvehalemakak-aberne er i naturen stærkt truet. Det er derfor vigtigt at der i de zoologiske haver bliver samarbejdet om bevarelsen af denne art.

 


IMG_3286

 

 

Rødbuget Tamarin

Art: Saguinus labiatus

Udbredelse: Lever i det vestlige Brasilien, Nordlige Bolivia og Østlige Peru i skovområder

Antal unger: Lever i flokke på 5 til 20 individer, men kun en hun i flokken får unger pr. sæson. Hun får som regel 2 unger. Ungerne bliver selvstændige når de er ca 21/2 måned gamle. Flokken og hannen hjælper hunnen med at opfostre ungerne.

Fødeemner: Som de fleste tamariner lever Rødbuget Tamarin af frugt, blomster, insekter, frøer og nektar – og saft fra gummitræerne.

Status liste: B- truet i naturen.


IMG_4771

 

 

 

Rødhåndet Tamarin

Art: Saguinus midas

Udbredelse: Lever i Amazon området.

Antal unger: Lever flokvis, men kun en hun I flokken får unger pr sæson. Hun får som regel 2 unger, ungerne bliver selvstændige når de er ca. 2½ måned gamle. Flokken og hannen hjælper hunnen med at opfostre ungerne.

Fødeemner: Som de fleste tamariner lever Rødhåndet Tamarin af frugt, blomster, insekter, frøer og nektar – og saft fra gummitræerne.

Andet: Har fået sit navn efter det rødlige / orange hår den har på hænder og fødder.


IMG_4529

 

Sortøret silkeabe

Art: Callithrix penicillata

Udbredelse: Lever i flokke på op til 20 individer i det nordøstlige og centrale Brasilien. Lever i skove og højlandet – ses også i parkerne i byområder.

Antal unger: Der fødes en unge, som også hannen deltager i plejen af efter de første 7-10 dage. Ungen bliver selvstændig når den er ca. 2½ måned – men er dog stadig afhængig af flokken.

Fødeemner: Frugt og insekter.Samt saft fra Træer. De æder barken af træerne med deres fortænder for at komme ind til saften.

Andet: De lever i familiegrupper, der består af et dominerende par og flere generationers af disses unger. Den sociale rangorden opret holdes gennem aggressive konfrontationer. Det er kun det dominerende par der får lov at yngle. De andre i flokken får lov at hjælpe med at passe disses unger.

Status liste: B – Truet i naturen.


 

IMG_7723

 

 

 

Geoffrey mamoset

Art: 

Udbredelse: Brasilien, ofte i højtliggende regnskove.

Antal unger: efter en drægtigheds pariode på 140-148 dage føder gruppens førende hun 1-3 små unger som familien hjælper med at passe på.

Fødeemner: Frugt, animalsk føde, fugle æg samt saft og harpiks fra træerne. De bruger deres hjørne tænder til at gnave barken af træerne, så de kommer ind til saften og harpiksen.

Andet: Geoffrey mamosetten lever i familiegrupper på 8 til 10 individer, gruppen ledes af den ældste hun. Det er normalt kun den ledende hun, som parres, men vis hun tillader det så kan en anden hun måske også være heldig at få lov til at viderefører generationen. Geoffrey marmusetten er dagaktive og en familie har helt op til 5 hektar territorium. Om natten sover de i hule træstammer hvor de føler sig trygge og gerne i nærheden af familiens gode gummitræer.

Status liste: B – truet i naturen.


IMG_1442

 

Rød vari lemur

Art: Varecia variegata rubra

Udbreddelse: Madegaskar.

Antal unger: Der fødes 1-5 unger efter en drøgtighedeperriode på ca 100 dage. Hunnen laver 3 reder, hvor den så føder i den ene og flytter så ungerne rundt efter behag, for at eventuelle fjender ikke skulle få ferten.

Fødeemner: frugt og plantedele

Andet: Den røde vari lemur tilhører lemurgruppen og er som andre lemurer ikke rigtige aber, men kaldes halvaberne. Alle lemur arter er i dag meget truede og findes udelukkende på Madagaskar. Lemurene lever i familie grupper på op til 16 individer. Det er gruppens føre hun som bestemmer og også hende der står for at beskytte territoriomet.  De har et udviklet advarselssystem med mindst 12 forskellige alarmlyde. Alarmkaldene bruges for at advare hinanden mod slanger, rovfugle, større pattedyr og mennesker.

Status liste: A- meget truet i naturen


IMG_2494

 

 

Sølv marmoset

Art: Callithrix argentata

Udbredelse: tropisk regnskov i det vestlige og nordøstlige Brasilien.

Fødeemner: planteæder, lever primært af saft fra gummitræet, men også blade, frugt og insekter indgår som fødeemner.

Andet: Der fødes normalt tvillinger 2 gange om året efter en drægtighedsperiode på 145 dage. De lever i storfamilier på omkring 12. hvor alle medlemmerne hjælper med at passe ungerne. Hannerne bager ungerne og returnere dem til morderen for at blive fodret, hver anden til tredje time. Ungerne fravendes efter et halvt år.

Status liste: B – truet i naturen


 

 img_7984

De brazza marekat

Art: Cercopithecus neglectus

Udbredelse: Central Afrika, Cameron, Etiopien, Kenya til Angola.

Antal unger: I unge, tvillinger er sjældent.

Fødeemner: 80% grønt, blade, frugt og lidt insekter.

Andet: De brazza er monogame. Ungerne bliver ved forældrene ind til de er kønsmodne ved 5-6 år alderen.

Status liste: B-Truet i naturen.

 


 

dsc_0222-1

Senegal Galago

Art: Galago senegalensis

Udbredelse: Afrika syd for Sahara

Unger og reproduktion: Galagoen får 1-2 unger adgangen efter en drægtighed på cirka 110-120 dage. I naturen vil de normalt få unger to gange årligt, i starten af regntiden (november) og igen i slutningen af regntiden (februar).

Andet: Galagoen har lange stærke bagben, som gør den til en dygtig springer. Lodret op i luften, kan galagoen springe mere end 14 gange dens egen længde, hvilket er et spring på cirka 2,3 meter. Vandret kan den springe endnu længere, nogle gange helt op til 5 meter.

For at få bedre fat om stammer og grene, tisser galagoen til tider på dens hænder. Det er samtidigt med til at afmærke dens territorium.

Status Liste: Ikke Truet


 

js__4782

 

 

 

 

 

 

 

Hvidhovedet Saki

Art: Pithecia pithecia

Udbredelse: Sydamerikanske skovområder nord for Amazonfloden.

Unger og reproduktion: Sakier er drægtige cirka 165 dage, og vil derefter føde normalt en enkelt unge. De kan formere sig året rundt.

Andet: Hos denne abe, modsat mange andre aber, er forskellen mellem han og hun meget let at se. Hannen er sort med et tydeligt hvidt ansigt, mens hunnen har en gråbrun pels.

Sakierne kan i naturen finde på at fange og æde flagermus, som hviler sig i hule træer.

Status Liste: Ikke Truet